Akciová a opční strategie s využitím analýzy vnitřních obchodů

Společnost při správě majetku a za účelem jeho zhodnocování využívá primárně investiční strategii založenou na sledování vnitřních obchodů (Insider Investment Strategy). K vyhledávání atraktivních investičních příležitostí je využíván bezprostřední přístup k veřejně dostupným informacím o vnitřních obchodech a jejich analýza. Aktivita vedoucích osob a investičních fondů s potenciálním přístupem k neveřejným informacím mohou mít zcela zásadní vliv na budoucí vývoj hodnoty akcií dané společnosti.

V rámci správy fondu jsou investice do akcií kombinovány investicemi do akciových opcí. Zařazení opcí do investičního portfolia a realizace opčních strategií může přispět k výrazně vyššímu zhodnocení investovaného majetku a současně ke snížení rizika. Takovéto opční strategie umožňují jasně definovat cílený výnos a riziko, které je podstupováno (např. Put a Call Vertical spread).
Jako doplňující kritérium pro rozhodování o investici a jejím načasování je využívána fundamentální a technická analýza.

Aktivní správa portfolia

Náš přístup je charakterizován aktivní správou, která je odlišná od pasivní strategie ,,kup a drž,,...

Číst více

Dlouhodobý růst

Statistiky kapitálových trhů jednoznačně ukazují, že akcie v dlouhodobém horizontu rostou...

Číst více

Insider Trading

Insider Trading je obchodování s cennými papíry (akcie, dluhopisy, opce apod.) osobami...

Číst více

Aktivní správa portfolia

Náš investiční přístup je charakterizován aktivní správou, která je odlišná od pasivní strategie „kup a drž“. Bezprostřední reakce na aktuální dění na trzích nám pomáhá optimalizovat výkonnost a riziko portfolia. V situacích, kdy je vysoká pravděpodobnost negativního vývoje na akciových trzích, je součástí našeho investičního přístupu i možnost využít tzv. krátkých pozic, které vydělávají při poklesu podkladového instrumentu.

Cílem využívání takovéto možnosti však není spekulace, ale zajištění celkového rizika portfolia. Cílem aktivní správy portfolia není, na rozdíl od pasivní správy, kopírovat žádný tržní index či srovnávací benchmark. V našem pojetí je cílem dosahování pozitivní absolutní výkonnosti portfolia i v méně příznivých obdobích.

Dlouhodobý růst

Statistiky kapitálových trhů jednoznačně ukazují, že akcie v dlouhodobém horizontu rostou. Publikovaná data ukazují, že nejdůležitější index americké burzy S&P 500 stoupl za posledních šest desetiletí v průměru o 11 % ročně. Přes dílčí odchylky ve zveřejněných statistikách je dlouhodobý růst kapitálových trhů nezpochybnitelným. Úspěšně investovat tak může vypadat jednoduše, v delším časovém horizontu jde totiž trh vždy nahoru.

A přesto to tak často dopadá špatně. Většina investorů není nijak zvlášť úspěšná. Mají tendenci kupovat, když se trh nachází vysoko a prodávat, když klesá. Navíc jsou zisky často vybírány příliš rychle a ztráty se nechávají narůstat. Tento jev je velmi výstižně zachycen v pořekadle investorů: „Investoři jedí jako myš a kálí jako slon.“ To je však ještě méně překvapivé než skutečnost, že většina profesionálních správců portfolií či analytiků, ať už jakkoli mazaných, také všeobecně ve srovnání s trhem zklame.

Insider Trading

Nicméně existují investiční fondy a portfolio manažeři, kteří svou jedinečnou strategií systematicky na burze vyhrávají a dlouhodobě dosahují velmi nadprůměrných výsledků. Takovéto zkušené a nadprůměrně informované subjekty jsou označovány jako „Smart Money“. Za specifickou skupinu těchto tzv. Chytrých peněz je možné považovat subjekty, které mají přístup
k vnitřním informacím. Následování chytrých peněz a vnitřních obchodů pak může být pro disciplinované investory velmi lukrativní.

Insider trading je obchodování s cennými papíry (akcie, dluhopisy, opce apod.) osobami s potenciálním přístupem k neveřejným (vnitřním) informacím o dané společnosti. Jedná se zejména o management společnosti, klíčové zaměstnance nebo významnější akcionáře a jejich přímé rodinné příslušníky.

Legální obchody u insiderů jsou běžné. Management a ostatní zaměstnanci často vlastní akcie nebo opce na akcie veřejně-obchodovaných firem. Insider je každý svůj obchod povinen oznámit SEC (Americká komise pro cenné papíry) a to do druhého dne od okamžiku jakékoli změny v dané akciové pozici. V USA jsou tyto obchody zveřejněny prostřednictvím evidence SEC.

V případě, že tyto obchodní transakce jsou uskutečněny v rámci zákonem daných pravidel bez využití výhody znalosti neveřejné informace, jedná se o legální transakci. I když nákupy nebo prodeje této skupiny lidí podléhají přísným pravidlům, mnoho investorů věří, že tato úzká skupina lidí má mnohem lepší informace o finančním zdraví a budoucí prosperitě společnosti než běžný investor a jejich investiční záměr tak z těchto informací vychází. Insideři mohou vědět všechno o společnosti, pro kterou pracují. Účastní se každodenních operací. Vědí o nově vyvíjených produktech a o jejich potenciální úspěšnosti. Velmi dobře znají situaci ohledně klientely, dodavatelů a konkurence. Vědí také, zda je firma žhavým kandidátem na převzetí a zda již byly učiněny některé neoficiální nabídky a za jakou cenu. Je tedy zřejmé, že insideři mají oproti běžným investorům určitou výhodu, když jdou na trh a obchodují s akciemi vlastní společnosti, protože kromě veřejně dostupných informací mají přístup i ke spoustě neveřejných informací. Nákupní aktivita insiderů může být tedy velmi efektivním indikátorem budoucího vývoje ceny akcií předmětné společnosti.

Ostatní investoři proto často tyto obchody velmi bedlivě sledují, přičemž strategie založená na následování kroků insiderů může v dlouhodobějším horizontu dosahovat výrazně nadprůměrných výsledků.

Jeden z nejúspěšnějších investorů všech dob, Peter Lynch, řekl, že „insideři mohou prodávat akcie vlastní společnosti z různých důvodů, ale k nákupu jsou zpravidla motivováni pouze jediným, a to očekáváním růstu ceny akcií“. Z analýzy profesora a autora publikace „Investment Intelligence from Insider Trading” Nejata Seyhuna vyplývá, že akcie společností, u kterých docházelo k podstatným insider nákupům, překonávaly výkonnost celkového trhu v následujících 12 měsících o 8,9%.

Samozřejmě existuje určité riziko, že insider nakupuje pouze např. za účelem pozvednutí důvěry investorů či se dokonce může mýlit. Proto je potřeba strategii založenou na sledování vnitřních obchodů rozšířit o další doplňková kritéria, která eliminují riziko spojené např. s tím, že insider nakupuje akcie z jiného důvodu, než
je očekávání růstu jejich ceny. Ne všechny insider obchody lze tedy považovat za podstatné z pohledu této strategie.

Pro ilustraci uvádíme některá pravidla,
která mohou pomoci k posouzení vypovídací hodnoty insider obchodů:
  • Nákupy akcií ze strany korporátních úředníků (CFO, COO) mohou být někdy důležitější, než obchody těch nejvýše postavených osob (ředitel, bezprostřední vlastník…). Jsou to totiž právě někteří úředníci, kteří jsou nejblíže vlastnímu vedení společnosti a kteří se účastní každodenních operací.
  • Pozitivním signálem je skutečnost, když nákupy přichází ze strany více představitelů firmy v relativně krátkém časovém horizontu.
  • Poměrně důležitý je objem insider transakce a také jakým způsobem se mění celkový vlastnický podíl insidera na společnosti. Když např. CEO nakoupí akci v hodnotě 100 000 USD a vlastní již akcie za 10 mil. USD, jeho podíl se zvýšil o pouhé 1%. Mnohem zajímavější se pak může jevit obchod za 100 000 USD, kterým bude navýšen stávající podíl ve výši 100 000 USD na dvojnásobek
  • Zajímavé je také sledovat jak velkou část tvoří objem insider transakce v relaci k roční odměně insidera. Čím větší poměr, tím lze usuzovat na vyšší význam obchodu.
  • Jedno z nejdůležitějších pravidel je sledování úspěšnosti obchodů insidera z historického hlediska a sledování celkové aktivity insiderů
    v poslední době.
  • Jako doplňující kritérium pro rozhodování o vstupu do pozice a jejím načasování může velmi dobře posloužit fundamentální resp. technická analýza.