O nás

Společnost Alfago s.r.o. je Českou národní bankou registrována jako „Osoba uvedená v § 15 odst. 1 ZISIF“, tedy osoba vykonávající správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním.

Alfago nespravuje obyčejný investiční fond pro širokou veřejnost, ale zaměřuje se na správu majetku soukromých a kvalifikovaných investorů za účelem jeho zhodnocení. Cílem společnosti je zároveň rozvíjet seriozní investiční prostředí, zvyšovat finanční a investiční povědomí ve společnosti a ochrana investorů. Mezi priority společnosti při správě majetku patří zejména bezpečnost, transparentnost a férovost.

Výhodou fondu Alfago je pružnější investiční strategie schopná okamžitě reagovat na aktuální dění na trzích a mnohem nižší provozní náklady.

Jsme seskupení portfolio manažerů a obchodníků na kapitálových trzích, z nichž každý se investičnímu bankovnictví věnuje celý svůj profesní život.

V průběhu čtrnácti let obchodování na vlastní účet jsme vytvořili unikátní strategie, které jsme postupně dále zdokonalovali a které nyní chceme dát k dispozici vybraným klientům.

Chceme odvádět dobrou a poctivou práci, dělat férové a transparentní obchodování a tím zhodnocovat finanční prostředky svých klientů.

  • Klienti neplatí žádné poplatky za uskutečněné obchody apod. Náš systém odměňování zaručuje, že naprostou většinu našeho příjmu představují provize ze zisku, který vytváříme.

  • Klientům poskytujeme nejlepší možné služby a naším partnerem je společnost Interactive Brokers, jeden z nejbezpečnějších a nejdůvěryhodnějších brokerských domů na světě. Tato spolupráce nám umožňuje využívat nejnižší možné transakční náklady.

Naším cílem není zaměřovat se na širokou veřejnost, ale naopak nabízíme exkluzivní službu naším dlouholetým obchodním partnerům a přátelům.

Zakladatelem a hlavním portfolio manažerem společnosti Alfago s.r.o. je Ing. Mgr. Jan Štekl. Jan Štekl vystudoval Vysokou školu ekonomickou, fakultu Finance a účetnictví, obor Finance a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2004 absolvoval kurz Investment Management na Universitě v Utrechtu, kde navázal kontakty s bankéři a investičními manažery, kteří v současné době působí v bankách po celém světě. Od roku 2005 pracuje v oblasti kapitálových trhů jako analytik a portfolio manager. V pozici portfolio manažera velmi úspěšně provedl své klienty hypoteční krizí. K vyhledávání atraktivních investičních příležitostí Jan Štekl využívá bezprostředního přístupu k veřejně dostupným informacím o vnitřních obchodech a jejich analýzy (Insider Investment Strategy). Specializuje se také na realizace opčních strategií, které přispívají k výrazně vyššímu zhodnocení investovaného majetku a současně ke snížení rizika.