kontakt můj účet

transparentnost

bezpečí

alfa

flexibilita

Proč investovat s Alfago?

Aplikace pro přístup k investičnímu účtu

V dnešní digitální éře si uvědomujeme, jak důležitý je pro naše klienty nepřetržitý a transparentní přístup k informacím o jejich investicích.

 Od okamžiku, kdy se přihlásíte, máte k dispozici plnou historii svých investic, můžete sledovat aktuální vývoj a kontrolovat, jak se váš majetek zhodnocuje.

Aplikace Alfago. Vaše investice. Vaše kontrola. Kdykoli. Kdekoli.

Upozornění!

Tyto webové stránky a dokumenty na nich dostupné mají pouze informativní charakter a neslouží k veřejné nabídce investičních cenných papírů ani jiných investičních produktů.
Společnost spravuje privátní alternativní fond a je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). Společnost nepodléhá dohledu České národní banky. Společnost se zabývá kolektivní správou majetku kvalifikovaných investorů, neposkytuje individuální obhospodařování majetku ani jinou investiční službu ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“).

Beru na vědomí